Bouwupdate #01 Gravenweide

30 januari '23

Hebben jullie het al gezien? Deze maand is de aannemer begonnen met de bouw van de woningen van Gravenweide in Oldenzaal. Kijken jullie mee?

image alt

Voortgang

De afgelopen periode heeft de aannemer, Trebbe, de bouw van de nieuwbouwwoningen voorbereid. Er zijn sonderingen gemaakt, de bouwput is uitgegraven en nu is het zover: de bouw is van start gegaan! In week 3 is gestart met de funderingen bij blok 8 (bouwnummers 15 t/m 22), vervolgens blok 9 (bouwnummers 23 t/m 29) en dan de blokken 1 t/m 7 (bouwnummers 1 t/m 14). Op de bouwplaats zijn de eerste werkzaamheden verricht. 

Planning & oplevering

Op basis van de genoemde start bouw is de prognose voor de oplevering eind derde / begin vierde kwartaal 2023. Naar mate de bouw vordert, kunnen we je een steeds exactere indicatie voor de oplevering geven.

Nieuwbouw Oldenzaal Gravenweide bouw